Menu

At være DBU Børneklub

Det forpligter at være DBU Børneklub

Romalt I.F. er stolt og ydmyg over at kunne være en del af DBU Børneklubs fællesskab. Børnefodbolden strække sig fra 0-12år, og netop i denne periode sker der utrolig meget i et barns liv. Derfor har DBU i 2021 sat sig for en ny strategi så som skal være med til at sikre at fodboldklubberne som er en del af børneklubben har fokus på og prioriterer børnefodbolden til fordel for børnenes udvikling. 

Prioritering af børnefodbolden i Romalt I.F.

Vi har forpligtet os til at til at prioriterer børnefodbolden både organisatorisk og økonomisk. Det betyder at vi en rød tråd igennem alle årgangene for børnenes udvikling i fodbolden, som tager udgangspunkt i aldersrelateret trænings koncepter. Vi har en børneansvarlig som sidder i bestyrelsen, der kan være med til at sikre der altid er fokus på børnefodbolden. Bestyrelsen har forpligtet sig til at støtte børnefodbolden i Romalt I.F. økonomisk. Det betyder at afdelingen altid har de nødvendige midler til at løfte udviklingen af børnene og afdelingen. Romalt I.F. og bestyrelsen ønsker at investere i børnefodbolden, således vi altid kan garantere en topmoderne børne afdeling i Romalt I.F.

 

Efterlevelse af DBU's børnesyn

Romalt I.F. ønsker at børnene har de bedste forudsætninger for at kan vokse i kærligheden til fodbolden. Derfor har vi valgt aktivt at arbejde med og ud fra DBU's børneløfter og Børnenes rettigheder  begge politikker er sat i verden for at sikre børns udvikling. Det er klare forventninger og krav vi i Romalt I.F.'s børneafdeling stiller til hinanden indbyrdes og som børnene har krav på bliver indfriet. Alle børnetræner i Romalt I.F. har været på interngrundkursus i netop de 2 påbud, således alle er bekendte med dem og kan arbejde ud fra det i den daglige træning. Vi er i Romalt I.F. klar over det en svær øvelse, derfor holder vi løbende opfølgende træner-sparringsaftner og tilbyder vores børnetræner træneruddannelser for at sikre vores børnetræner har de bedst mulige forudsætninger for at jeres børn kan få succes med at blive den bedste version af sig selv. 

 

Børneudviklingstræner

Udover at have forankret børnefodbolden i bestyrelsen med en børneansvarlig, har bestyrelsen også ansat en børneudviklingstræner som har til opgave at understøtte hele børneafdelingen i Romalt I.F.
Det betyder at børnene nu kan være sikker på at der person, der fungerer som et bindeled mellem alle forældre, børnetræner og bestyrelsen.
I Romalt I.F. er det børneudviklingstræneren der har det overordnet ansvar for at støtte og være sparringspartner for alle i børneafdelingen samt at DBU's børneløfter og Børnenes rettigheder bliver omsat fra teori til praksis.

 

Børnepolitikken

I Romalt I.F. har en vi klar børnepolitik som ingen i børneafdelingen kan afvige fra. Du kan læse mere om børnepolitikken her

Luk