Nyheder

Indkaldelse til Generalforsamling for Romalt IF

Mandag den 30/1-2017 i klubhuset kl.19.30

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om arbejdet det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Udvalgsformændenes beretning
 5. Bestyrelsens planer for det kommende år
 6. Godkendelse af budgettet for det kommende år
 7. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer
  1. Bestyrelsen ønsker vedtægterne ændret på følgende punkter:
i.§1 – Århus Amt fjernes fra vedtægter
ii.§6 kassere rettes til kasserer (stavefejl)
iii.§7.2 Annoncering i det lokale uge- eller dagblad skal rettes til annoncering på hjemmesiden
iv.§7.3 Forsalg ændres til Forslag (stavefejl)
v.§7.5.8 Ændres til ”Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter”
vi.§8.1 Formuleringen ændres til ”Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, som samtidig tegner foreningen. Hovedbestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer, sekretær, 2 bestyrelsesmedlemmer, op til 2 suppleanter samt formændene for de respektive afdelinger.”
vii.§8.2 Formuleringen ændres til ”Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.”
viii.§8.5 Formuleringen ændres til ”3 medlemmer vælges på generalforsamlingen i ulige år og 3 medlemmer vælges på generalforsamlingen i lige år. Derefter vælger den valgte bestyrelse formand, næstformand, sekretær samt kasserer på det konstituerende møde.”
ix.§9.2 Kassere rettes til Kasserer (stavefejl)
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 2. Godkendelse og valg af de af afdelingerne opstillede kandidater til formandsposterne
 3. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
 4. Eventuelt

Frister for holdtilmelding forår 2017
13-01-2017
Her får du en samlet oversigt over fristerne for holdtilmelding i foråret


20/1                                                  Træningsturnering 11-mands
 
20/2                                                  Træningsturnering 8-mands
20/2                                                  Træningsturnering 7-mands
20/2                                                  Træningsturnering 5-mands
 
1/3                                                    Oldboys/Veteraner
1/3                                                    Laveste niveau i 11-mands turneringen (ungdom og senior)
15/3                                                  8-mandsturnering
15/3                                                  7-mandsturnering
 
1/4                                                    5-mandsturnering
1/4                                                    3-mandsturnering
 
Til efterårsturneringen 2017
10/6                                                  8-mandsturnering
10/6                                                  7-mandsturnering
10/6                                                  5-mandsturnering
10/6                                                  3-mandsturnering
10/6                                                  11-mands ungdom og senior samt U13 8:8
21-01-2017
-

Viser: 1 måned frem
28-01-2017
Klubhuset er udlånt til Lis


Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle
 

 


 

Romalt I.F på facebook klik her

Romalt I.F håndbold på facebook klik her


Kampe & Resultater:
 
  Fodbold

DBU:
Kommende Hjemmekampe:

Resultater:


DGI:
Resultater og kampe:

 
Kampfordeler Fodbold:
 
"se De 10 Forældrebud m.m."
 
Klik her
 


 Håndbold

Kommende Hjemmekampe:

Resultater:

Kampfordeler Håndbold:


 

Find ROMALT  I.F. 
klik her

 
Romalt I.F. Oldboys  hjemmeside:


 

Tjek Vejret
inden du skal ud 

Din Frisør

Valdemarsvej 3A
  8960 Randers SØ
  Tlf. nr. 86417016

KLIPPESTUEN Romalt 
v/ Helle Kalhøj Nielsen
Romalt IF | Romalt Boulevard 21 | 8960 Randers SØ